Credelio за котки с тегло от 2 до 8кг,кутия с 3 таблетки

66,00 лв. 51,00 лв.
+ -
Купи
Моля, изберете:

Първа и единствена таблетка за дъвчене срещу кърлежи и бълхи, която предпазва котката Ви цял месец.
Този ветеринарномедицински продукт има незабавен ефект и способност да убива бълхи (Ctenocephalides felis и C. canis) и кърлежи (Ixodes ricinus) в продължение на 1 месец. Бълхите и кърлежите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция.
Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи (flea allergy dermatitis–FAD).

Всяка таблетка за дъвчене съдържа активната субстанция lotilaner 48 mg

Доза и начин на приложение:
Перорално приложение.
Малка вкусна дъвчаща таблетка, която се дава лесно!

За котки с телесна маса от 0.5 до 2 kg се прилага 1 таблетка от 12 милиграма.
За котки с телесна маса от 2.1 до 8 kg се прилага 1 таблетка от  48 милиграма.
При котки с телесна маса над 8 kg, използвайте подходяща комбинация от наличните концентрации, за да приложите препоръчаната доза от 6–24 mg/kg.

Прилагайте ветеринарномедицинския продукт по време на хранене или до 30 минути след хранене.

Свойства:
Лотиланер, чист енантиомер от класа на изоксазолините, е активен срещу бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis), както и срещу кърлежите Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus и Rhipicephalus sanguineus. Лотиланер е мощен инхибитор на GABA (гама-аминомаслена киселина) зависимите хлоридни канали, което води до бърза смърт на кърлежи и бълхи. Активността на лотиланер не се повлиява от резистентност към хлорорганични (циклодиени, напр. dieldrin), фенилпиразоли (напр. fipronil), неоникотиноиди (напр. imidacloprid), формамидини (например amitraz) и пиретроиди (напр. cypermethrin).
Началото на ефикасността срещу бълхи е в рамките на 4 часа след прикрепването им и в продължение на един месец след прилагането на продукта. Бълхите по животното преди прилагането на продукта биват убити в рамките на 6 часа.
Началото на ефикасността срещу кърлежи е в рамките на 48 часа след прикрепването им и в продължение на един месец след прилагането на продукта. Кърлежите (I.ricinus) по животното преди прилагането на продукта биват убити в рамките на 8 часа.
Ветеринарномедицинският продукт убива съществуващите и новопоявилите се бълхи по кучето преди те да снесат яйца. По този начин продуктът прекъсва жизнения цикъл на бълхите и предпазва заобикалящата среда от опаразитяване с бълхи в зоните, до които кучето има достъп.

След перорално приложение лотиланер се резорбира лесно, като максималната концентрация в кръвта се достига в рамките на 2 часа. Храната подобрява резорбирането. Терминалният полуживот е приблизително 4 седмици. Продължителният терминален полуживот осигурява ефективни концентрации в кръвта за целия срок на междудозовия интервал.

За допълнителна информация: www.credelio.com